Výzva ke kontrole vybavení Black Diamond

Zpět na přehled aktualit
 

 

Vážení zákazníci,

firma Black Diamond vyzývá ke kontrole ferratových setů, friendů a jumarů, u kterých došlo k výrobní chybě. Toto oznámení nevzniklo na základě žádného zranění ani úrazu, ale v zájmu maximální bezpečnosti zákazníků.

Společnost Black Diamond vás tímto žáda o kontrolu uvedených produktů, které naleznete níže. Pokud produkty nevyhoví kontrole, Black Diamond žádá majitele, aby tyto vadné produkty přestali ihned používat a vrátili výrobky prodejci. Nesprávné fungování uvedených produktů může způsobit selhání během používání, jehož následkem může být zranění uživatele nebo smrt.

 

Výměnu můžete provést také v HUDY prodejnách a to takto:

 • Ferratové sety, friendy a jumary, které jsou uvedeny níže, vám vyměníme v jakékoliv prodejně HUDYsport.
 • V případě nedostupnosti produktu bude zboží objednáno a bude k vyzvednutí na prodejně do jednoho měsíce.
 • Pokud produkt nebude dostupný ani na centrálním skladu Black Diamond, dojde k vrácení peněz.
Black Diamond

 

Seznam produktů k výměně:

 

Camalot ™
Black Diamond


IDENTIFIKACE PRODUKTU:

 • Produkt byl vyroben v období od 18. května 2015 do 9. března 2016 s výrobními kódy od 5133 do 6067.

 • Výrobní chyba: U velmi malého procenta Camalot™ osa spojující vačky umístěná na vnější vačce nemusí být správně nanýtovaná. Tato vada může ohrozit celkovou pevnost friendu, a vytváří reálné nebezpečí, že se friend během používání rozpadne.

Velikost

Číslo modelu

.3

262103

.4

262104

.5

262105

.75

262107

#1

262110

#2

262120

#3

262130

#4

262140

#5

262150

#6

262160 Camalot ™ Black Diamond


Camalot ™ Ultralight

Black Diamond

IDENTIFIKACE PRODUKTU:

 • Produkt byl vyroben od 10. listopadu 2015 do 4. března 2016 s výrobními kódy od 5309 do 6061.

 • Výrobní chyba: U velmi malého procenta Camalot™ Utralights osa spojující vačky umístěná na vnější vačce nemusí být správně nanýtovaná. Tato vada může ohrozit celkovou pevnost friendu, a vytváří reálné nebezpečí, že se friend během používání rozpadne.

Velikost

Číslo modelu

.4

262164

.5

262165

.75

262167

#1

262171

#2

262172

#3

262173

#4

262174

 

 Camalot ™ Ultralight Black Diamond

KONTROLA KÓDŮ 

Výzva ke stažení a kontrole se týká pouze výrobků s výrobním kódem od 5133 do 6067.

KONTROLA VÝROBNÍHO KÓDŮ CAMALOT™


KONTROLA KÓDŮ 

Výzva ke stažení a kontrole se týká pouze výrobků s výrobním kódem od 5309 do 6061.

KONTROLA VÝROBNÍHO KÓDŮ CAMALOT™ ULTRALIGHTS


UKÁZKA ZÁVADY / NEPOUŽÍVEJTE

Zkontrolujte nýty na obou stranách osy na obou vnějších vačkách. Pokud nýt/ nýty chybí nebo je jakákoli strana osy deformovaná: NEPOUŽÍVEJTE  a obraťte se na nejbližšího prodejce.

Ukázka závady

PRODUKT BEZ VÝR. VADY

Pokud jsou nýty na obou stanách osy a osa není deformovaná, vše je v pořádku a NEVRACEJTE. Produkt v pořádku

 

 

Index blokanty (levý & pravý model)
Black Diamond


IDENTIFIKACE PRODUKTU:

 • Tato výzva se vztahuje na všechny pravé (typové číslo 620003) a levé (typové číslo 620004) verze blokantu Index vyrobené od 22. prosince 2014 do 25. února 2016 s výrobními kódy od 4356 do 6015.

 • Výrobní chyba: U některých blokantů Index není řádně provedené roznýtování nýtů, které spojují ozubenou vačku a tělo blokantu. Tato závada může způsobit uvolnění vačky s následným uvolněním blokantu z lana. Zároveň u některých výrobků nemusí být řádně roznýtován nýt připevňující ochranné plastové madlo na ozubené vačce. Tato závada zvyšuje pravděpodobnost uvolnění blokantu z lana.

 Index blokanty Black Diamond

KONTROLA KÓDŮ 

Výzva se vztahuje na všechny pravé (typové číslo 620003) a levé (typové číslo 620004) verze s výrobními kódy od 4356 do 6015.

Kontrola výrobního kodu u Index blokantu Black Diamond


UKÁZKA ZÁVADY / NEPOUŽÍVEJTE

Pokud nýt/nýty nejsou správně roznýtované: NEPOUŽÍVEJTE a obraťte se na nejbližšího prodejce.

Ukázka závady u Index blokantů Black Diamond


PRODUKT BEZ VÝR. VADY

Pokud jsou oba nýty správně roznýtované, vše je v pořádku a NEVRACEJTE.


Ukázka blokantů Index Black Diamond bez výrobní vady

 

Easy Rider Via Ferrata Set & Iron Cruiser
Black Diamond

IDENTIFIKACE PRODUKTU:

 • Tato výzva se vztahuje na všechny Via Ferrata sety Easy Rider (typové číslo 620105) a Iron Cruiser (typové číslo 620110) vyrobené mezi 26. říjnem 2015 a 18. lednem 2016 s výrobními kódy od 5293 a 5350. Tato výzva se týká také setu Iron Cruiser Via Ferrata Packages (typové číslo 620122).

 • Výrobní chyba: U velmi malého počtu lanyardů může chybět bezpečnostní prošití (trojí oranžové cik-cak prošití, na místě, kde je k lanyardu připevněná karabina). Tato vada způsobí okamžité prasknutí lanyardu při zatížení vahou těla.

 Via ferratový set Easy Rider Via Ferrata Set & Iron Cruiser Black Diamond

KONTROLA KÓDŮ 

Výzva ke stažení a kontrole se týká pouze výrobků s výrobním kódem od 5293 do 5350.

Kontrola výrobního kodu u via ferrata setů Easy Rider Via Ferrata Set & Iron Cruiser Black Diamond


UKÁZKA ZÁVADY / NEPOUŽÍVEJTE

Pokud oranžové bezpečnostní prošití chybí na jedné nebo obou koncích lanyardum: NEPOUŽÍVEJTE a obraťte se na nejbližšího prodejce.

Ukázka vady u via ferrata setů Black Diamond


PRODUKT BEZ VÝR. VADY

Pokud je na obou koncích oranžové bezpečnostní prošití, vše je v pořádku a NEVRACEJTE.

 

Via ferratový set Easy Rider Via Ferrata Set & Iron Cruiser Black Diamond bez výrobní vady

 

 

Omlouváme se za mimořádné opatření a děkujeme za pochopení. HUDY tým