Jak vybrat jistítko

Jistící pomůcka je nepostradatelným vybavením pro bezpečné lezení. Poradíme vám s výběrem té nejvhodnější.

jistitkoZachycení pádu jištěním přes rameno a záda, tedy tak jak se používalo v různých obměnách až do šedesátých let 20. století bylo značně problematické u velmi dlouhých pádů až téměř nemožné. Prvolezec tedy leckdy opravdu „nesměl“ spadnout.

Jako revoluční se ukázalo uplatnění polovičního lodního uzlu v karabině. Tento způsob použití prvně popsaný Wernerem Münterem v druhé polovině šedesátých let umožňoval jištění jak z úvazku lezce, tak jistícího stanoviště a v podstatě položil základy jistící technice pomocí jistících pomůcek tak jak ji známe dnes.

V druhé polovině 20. Století došlo k mohutnému rozvoji dalších pomůcek, které umožňovaly jištění prvolezce i druholezce. Stichtova brzdná destička, dobírací a blokační destičky, slaňovací osmy až po „poloautomatické“ jistící pomůcky.

ATC, neboli kyblíky

Dnes nejrozšířenější jistící pomůcky konstrukčně vycházející ze „Stichtovi destičky“ Na trhu jsou dostupné ve dvou verzích. Pro jedno lano s výhodou nízké hmotnosti, malé velikosti, ale nemožnosti práce s dvojitým lanem. Více rozšířené jsou kyblíky s možností založení dvojitého lana v separátním vedení, problémem tak není i jištění dvou lan propínaných do jistících bodů nezávisle na sobě, stejně jako slanění na dvojitém laně.

Nevýhodou je nemožnost plně funkčního dobírání druholezce ve stanovišti nebo složitější uspořádání jištění v případě nutnosti jištění prvolezce přímo do stanoviště.

Doporučené použití: Pro začátečníky, kteří lezou výhradně na stěně a občasně ve sportovních terénech, jistí ze země, neslaňují, doporučujeme ATC pro jeden pramen lana. Pro lezení sportovních cest na skalách doporučujeme kyblíky s možností založení dvou pramenů lana pro možnost slanění.

atcTip: Ke spojení jistítka a oka sedáku použijte karabinu s pojistkou zámku a nejlépe s předělem prostoru pro centrální oko úvazku a jistící pomůcku pro zabezpečení bezpečné polohy karabiny a jistítka.

Univerzální jistící pomůcky

Univerzální jistící pomůcky v sobě kombinují kyblík, jako jistící a slaňovací pomůcku, spolu s dobírací destičkou.
Doporučené použití: Občasné lezení i mimo prostor sportovního lezení, do hor a když potřebujete slanit či dobrat spolulezce na vrcholu.


Jistící pomůcky s podporou blokace lana

Jistící pomůcky, které mají být schopny sami sevřít při zatížení lano a zachytit pád lezce. Podstatné jsou ideální podmínky s nimiž není možné počítat a proto nikdy na automatiku nespoléháme a vždy je volný konec lana při jištění pod kontrolou jističe. Snaha překlopit tyto pomůcky do univerzálnosti, tedy mimo jištění i slaňovat se zatím příliš nedaří. Důvody jsou různé, od složité manipulace s vlastním jistítkem, hmotností až po špatnou manipulaci s lanem či ne zcela spolehlivou blokaci lan při slaňování.

Neopomenutelným faktem je také to, že řada lezců příliš spoléhá na funkčnost jistítka, z určité rutiny či nepozornosti nechává vše na jistítku a pak i například drobná chyba ve formě opačně založeného lana může skončit tragicky. Při správném používání a dodržení všech doporučení jsou jistící pomůcky s podporou blokace lana v případě pádu trendem, který bude do budoucna stále výraznější a bude do něj směrovat úsilí vývoje.

Doporučené použití: Na sportovní lezení (stěna, skály). Poloautomatické jistící pomůcky typu Mammut Smart 2.0 nebo Black Diamond Pilot jsou funkční, ekonomicky méně náročné a manipulaci s nimi bezpečně zvládne i začátečník.

poloautomatické-jistitkaZkušení lezci, kteří mají osvojeny principy jištění, ocení jistítka s podporou blokace typu Peztl Gri Gri 2, vzhledem k frekvenci lezení, častým pádům při nacvičování a používáním sportovního lana menšího průměru. Začínajícím, ale i pokročilejším lezců doporučujeme raději nejdříve získat správné návyky na ATC nebo poloautomatické jistící pomůcce Mammut Smart 2.0

grigri

Slaňovací Osma

Pomůcka původně vymyšlená pro snazší slanění jako doplněk k polovičnímu lodnímu uzlu. Velké obliby našla v 80. Letech 20. stol jako prostředek jištění pro sportovní lezení. S tehdy užívanými lany umožňovala díky nízké brzdné síle a kratších pádech plně funkční dynamické jištění s prokluzem.

S dalším rozvojem a zlepšující se manipulativností lan, zejména i tenším průměrům pod 10 mm se její použití dostalo za hranici možností a použití osmy pro jištění na stávajících lanech se stalo nebezpečným pro nedostatečnou brzdnou sílu. Na některých lezeckých stěnách je vyloženě zakázáno použití osmy k jištění.

Poloviční lodní uzel na karabině HMS

Základní jistící technika pro práci s lany, její ovládnutí je doporučeno již pro oblast sportovního lezení jako záložní jistící techniky. Od vícedélkového lezení je 100% znalost polovičního lodního uzle a jeho manipulace absolutní nezbytností. Výhodou této jistící techniky je velmi nízká náročnost na materiál, stačí vám pouze jedna karabina HMS s pojistkou zámku. Jištění je možné na jednoduchém i dvojitém laně, stejně jako slanění.

Nevýhodou je snadná možnost chybného založení, kroucení lana při nesprávné manipulaci, nemožnost jištění polovičními lany se separátním vedením v jedné jistící pomůcce.


Každá jistící pomůcka je pouze tak dobrá, jak dobrý je její uživatel a jak zná její specifika. Současně asi stojí za poznamenání, že pokud například chybnou komunikací dojde ke zrušení jištění, tak ani sebelepší pomůcka nedokáže nehodě zabránit.