Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hudy.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Obchodní podmínky

Obsah:  

1. Úvodní ustanovení 9. Hodnocení zákaznické spokojenosti a recenze
2. Základní pravidla nákupu 10. Věrnostní program EVEREST
3. Výběr zboží 11. Provozovatel
4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 12. Řešení sporů
5. Doprava a osobní odběr zboží 13. Zabezpečení dat
6. Způsob platby a převzetí zboží  14. Ostatní ujednání
7. Potvrzení objednávky a expedice zboží Příloha č. 1 - Vzorové odstoupení od kupní smlouvy
8. Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží  

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hudy.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost HUDYsport, a.s. (více viz bod 11). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (spotřebitelů resp. kupujících).

Kontaktní údaje zákaznického centra:
Email: objednavky@hudy.cz
Tel.: +420 734 793 038

 

2. Základní pravidla nákupu

Zboží je zasíláno pouze na území ČR a Slovenska.
Ceny zboží jsou uváděny včetně DPH, případně dalších poplatků kromě nákladů na doručení zboží.
Jednotlivé formy slev nelze kombinovat, slevy se nesčítají.
Nákup je realizován až po řádném odeslání objednávky do systému prodávajícího.
Veškeré odeslané objednávky jsou považovány za závazné.
Každá objednávka obdrží registrační číslo, pod kterým bude vedena až do vyřízení. Toto číslo uvádějte při případném dalším kontaktu se zákaznickým centrem.
O stavu objednávky je kupující v průběhu jejího vyřízení informován prostřednictvím informačních emailů zasílaných prodávajícím na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
Ceny platí do konce kalendářního měsíce a nabídka platí do vyprodání zásob.
Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.
Veškeré osobní údaje uvedené kupujícím při registraci či v objednávce podléhají ochraně osobních údajů. Více o ochraně a zabezpečení dat v bodě 13. těchto obchodních podmínek

 

3. Výběr zboží

Zboží je prezentováno v internetovém obchodě www.hudy.cz formou náhledových karet po jednotlivých kategoriích. Detail každé karty obsahuje název, krátký popis, obrázek a další doplňující technické informace o produktu. Odstíny barev fotografií produktů se mohou drobně lišit od barvy skutečného produktu vlivem nastavení monitorů jednotlivých návštěvníků. Prodávající za tuto skutečnost neodpovídá.
Po vybrání požadované velikosti, případně barvy produktu tlačítkem PŘIDAT DO KOŠÍKU, umístíte vámi vybrané zboží do košíku.
V košíku se Vám zobrazí jednotlivé produkty s počtem zvolených kusů, který lze libovolně změnit a cenou zboží. Ve druhém kroku máte možnost zvolit způsob platby a dodání zboží. Ve třetím kroku objednávkového procesu jste vyzvání k vyplnění osobních a doručovacích údajů. Po vyplnění údajů v objednávce a seznámením se s obchodními a reklamačními podmínkami je nutné tlačítkem "Odeslat objednávku zavazující k platbě".

 

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy. Jde zejména o tyto případy:

 • Vyprodání zboží v době mezi pravidelnými aktualizacemi skladových zásob na internetovém obchodě www.hudy.cz.
 • Nemožnost dodání zboží z důvodu jeho odcizení či poškození.
 • Zjištění zjevné chyby v ceně zboží, tedy zjištění značného rozdílu mezi cenou obvyklou a cenou uvedenou na www.hudy.cz, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akce“.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. V případě osobního odběru je za místo doručení považována adresa provozovny vybrané prodejny.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
Vyplnění registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.hudy.cz se řídí zásadami o ochraně osobních údajů.

 

5. Doprava, osobní odběr zboží a rezervace zboží

Zboží je zasíláno v České republice a na Slovensku prostřednictvím externích dopravců, kterými jsou např. Česká pošta, PPL (Professional Parcel Logistic), DHL Express Slovakia a Slovenská pošta, případně dalšími, viz. aktuální přehled Způsobů dopravy zboží.
Objednané zboží je možné v rámci České republiky odebrat také formou osobního odběru na vybrané kamenné prodejně a  to pouze v případě, že veškeré zboží z objednávky je na vybrané prodejně skladem. Přeposílání zboží k osobnímu odběru mezi jednotlivými prodejnami není možné.
Zboží, které je skladem na kamenné prodejně HUDYsport je možné si prostřednictvím webových stránek také na dané prodejně rezervovat. Rezervace je platná do konce následujícího otevíracího dne vybrané HUDYsport prodejny. Na zboží rezervované prostřednictvím webových stránek a následně zakoupené na kamenné prodejně HUDYsport se nevztahuje ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku o odstoupení od kupní smlouvy.

 

6. Způsob platby a převzetí zboží

Platba za zboží doručované některým z externích dopravců je realizována prostřednictvím dobírky. K úhradě dobírky není možné použít HUDY dárkovou poukázku. Po převzetí zásilky dopravcem vám bude zásilka v rámci ČR doručena následující pracovní den na adresu, kterou jste uvedli při objednávání zboží. Zásilka na Slovensko vám bude doručena do dvou pracovních dnů od jejího převzetí dopravcem. Pro urychlení převzetí zásilky uvádějte vždy adresu, na které jste během dne k zastižení. Zboží je zasíláno pouze na území ČR a Slovenska.
V případě osobního odběru zboží na vybrané kamenné prodejně je platba za zboží realizována v hotovosti nebo platební kartou. Jako alternativu k hotovosti je možné použít též HUDY dárkovou poukázku. Zboží bude možné vyzvednout přímo na provozovně vybrané prodejny na základě výzvy k vyzvednutí zaslané emailem případně sdělené telefonicky pracovníkem prodejny. Zboží je nutné vyzvednout do 3 dnů od oznámení. Na základě osobní domluvy lze lhůtu pro vyzvednutí prodloužit. 

 

7. Potvrzení objednávky a expedice zboží

Po odeslání závazné objednávky obdržíte automatické potvrzení o zařazení Vaší objednávky do systému včetně přiděleného čísla k Vaší objednávce. Toto číslo uvádějte při případném dalším kontaktu. O průběhu vyřízení Vaší objednávky budete dále informováni prostřednictvím informačních emailů, případně telefonicky pracovníky zákaznického centra.
Objednané zboží bude vyskladněno do 3 - 7 pracovních dnů, v některých případech až 9 dnů od potvrzení objednávky. V případě, že Vámi objednané zboží nemůžeme dodat z důvodů vyprodání zásob, budete o této skutečnosti obratem informováni pracovníky zákaznického centra a Vaše objednávka bude po dohodě stornována nebo aktualizována.
V případě nutnosti kompletace objednávky z více skladů před jejím odesláním se předpokládaný termín dodání objednávky může prodloužit až o 5 pracovních dní. O této skutečnosti je kupující informován v průběhu vytváření objednávky.

 

8. Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Nárok vzniká i v případě, že je objednávka učiněna po internetu a zboží je následně osobně odebráno na některé z kamenných prodejen v rámci obchodní sítě HUDYsport. 

Ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku o odstoupení od kupní smlouvy se však nevztahuje na zboží rezervované prostřednictvím webových stránek a následně zakoupené na kamenné prodejně HUDYsport.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží. 

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může kupujicí od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel. 
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14 denní lhůtě, a to výlučně prostřednictvím formuláře Vzorového odstoupení od kupní smlouvy, viz. příloha č. 1 těchto obchodních podmínek. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Do 14 dnů od předání nebo doručení Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. V případě odstoupení od smlouvy zasílá kupující zboží na adresu expediční pobočky uvedené v průvodním dokladu k zásilce (balíková soupiska případně faktura). V případě zaslání musí být zboží kupujícím zasláno standartním balíkem bez dobírky. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Ke zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nabytí zboží (faktura) a kopii Odstoupení od kupní smlouvy.

Zboží k vrácení může kupující předat také na kterékoliv kamenné prodejně HUDYsport v ČR, jejichž seznam včetně kontaktních údajů je uveden v bodě 11 těchto obchodních podmínek. Cena za zboží, kterou kupující uhradil, bude pak následně vrácena na uvedené číslo účtu kupujícího a to do 14ti dnů od převzetí zboží.

Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. V případě vrácení pouze části zboží z objednávky budou zaplacené náklady na jeho doručení vráceny kupujícímu v poměrné části za toto vrácené zboží. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dřív, než mu je vrácené zboží předáno. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá spotřebitel v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby nebo
 • o dodání digitálního obsahu pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

9. Hodnocení zákaznické spokojenosti a recenze

Prodávající poskytuje zákazníkům přístup k hodnocení výrobků jinými spotřebiteli, a to formou HUDY hodnocení zboží a HEUREKA hodnocení elektronického obchodu. V obou případech je zajištěno, aby zveřejněná spotřebitelská recenze pocházela od spotřebitele, který si výrobek zakoupil, protože hodnotící formuláře jsou zasílány pouze na základě uskutečněné objednávky.

V rámci zlepšování kvality poskytovaných služeb a nabízeného zboží používá prodávající níže uvedené softwarové nástroje pro zjišťování a vyhodnocování zákaznické spokojenosti. Zasílání těchto hodnocení může zákazník kdykoliv zrušit nebo požádat zpětně o výmaz svých hodnocení.

HUDY hodnocení zboží                
Kupujícímu je na základě jeho objednávky zaslán na uvedenou emailovou adresu HUDY hodnotící formulář zboží, v rámci kterého je vyzván k ohodnocení zboží, které bylo součástí jeho objednávky. V případě vyplnění, je hodnocení z tohoto formuláře použito a zobrazeno v detailu vybraného produktu jako recenze zboží na www.hudy.cz. Možnost zrušit zasílání HUDY hodnotícího formuláře má kupující přímo v tomto formuláři nebo kontaktováním zákaznického centra na info@hudy.cz.

HEUREKA hodnocení elektronického obchodu
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat. Více o službě Ověřeno zákazníky.

 

10. Věrnostní program EVEREST

Kupující, který na www.hudy.cz provede řádnou registraci se stává členem věrnostního programu EVEREST.

Pro nakupování v elektronickém obchodu je v rámci registrace každému členu věrnostního programu vyvořen na www.hudy.cz zákaznický účet a zároveň je mu vystavena a na e-mail zaslána nová zákaznická karta - věrnostní karta HUDY v digitální podobě, která slouží pro nakupování v kamených prodejnách HUDYsport.

Klíčové podmínky a způsob realizace věrnostního programu EVEREST definují Všeobecná pravidla věrnostního programu EVEREST.

 

11. Provozovatel a pobočky expedice

Provozovatel:
HUDYsport, a.s., Bynovec 138, 405 02 Děčín, IČ: 27268560,+420 412 589 961, info@hudy.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 1605.

Pobočky expedice (kamenné prodjeny HUDYsport):
HUDYsport, Brno 2, Starobrněnská 6, 602 00, IČ: 05421845, TOMA sport, s.r.o., +420 604 294 374, brno.starobrnenska@hudy.cz  
HUDYsport, Brno 2, Veveří 13, 602 00, IČ: 05421845, TOMA sport s.r.o., +420 733 147 683, brno.veveri@hudy.cz
HUDYsport, České Budějovice, Rudolfovská 11, 370 01, IČ: 65960874, Jaroslav Soukup, +420 387 318 825, ceskebudejovice@hudy.cz
HUDYsport, Frýdek-Místek, Nám. Svobody 43, 738 01, IČ: 04784430, Denisa Marinovová,+420 776 122 977, frydekmistek@hudy.cz
HUDYsport, Havířov, Dlouhá třída 5, 736 01, IČ: 48815446, Petr Valchař, +420 739 634 235, havirov@hudy.cz
HUDYsport, Hradec Králové, Šafaříkova 581/B, 500 02, IČ: 12953652, Aleš Morávek, +420 495 516 100, hradeckralove@hudy.cz
HUDYsport Czech s. r. o., Hřensko 131, 407 14, IČ: 27329763, +420 412 554 086, hrensko@hudy.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 1605
HUDYsport Czech s. r. o., Jablonec nad Nisou, Podhorská 22, 466 01, IČ: 27329763, +420 483 316 203, jablonec@hudy.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 1605
HUDYsport Moravia s.r.o., Jihlava, Kosmákova 21, 586 01, IČ: 06250491, +420 567 312 233, jihlava@hudy.cz
HUDYsport Czech s.r.o., Karlovy Vary, Západní 11, 360 01, IČ: 27329763, +420 775 128 588, karlovyvary@hudy.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 1605 
HUDYsport Czech s. r. o., Liberec, 5. Května 15, 460 01, IČ: 27329763, +420 485 105 738, liberec@hudy.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 1605
HUDYsport Moravia s.r.o., Olomouc, Ostružnická 19, 772 00, IČ: 06250491, +420 731 685 697, olomouc@hudy.cz 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 1605
HUDYsport, Ostrava, Masarykovo náměstí 3/3, 702 00, IČ: 48439371, Leopold Sulovský, +420 608 713 766, ostrava@hudy.cz
HUDYsport, Ostrava-Poruba, Hlavní třída 557, 708 00, IČ: 48439371, Leopold Sulovský, +420 596 912 881, ostrava.poruba@hudy.cz 
HUDYsport, Pardubice, Smilova 1994, 530 02, IČ: 72965126, Martina Kožíšková, +420 732 597 976, pardubice@hudy.cz
HUDYsport, Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 621/1, 542 21, IČ: 066 04 455, hudypec s.r.o., + +420 730 153 774, pec@hudy.cz
HUDYsport, Plzeň, Americká 1199/72, 301 00, IČ: 09377808, HUPP SPORT s.r.o., +420 604 713 465, plzen@hudy.cz
HUDYsport, Praha 1, Havlíčkova 11, 110 00, IČ: 07071469, Escalada sport s.r.o., +420 224 813 010, praha.havlickova@hudy.cz
HUDYsport, Praha 1, Na Perštýně 14, 110 00, IČ: 07071469, Escalada sport s.r.o., +420 224 218 600, praha.perstyn@hudy.cz
HUDYsport, Praha 2, Slezská 8, 120 00, IČ: 07071469, Escalada sport s.r.o., +420 222 522 450, praha.slezska@hudy.cz
HUDYsport, Praha 5, Lidická 48, 150 00, IČ: 07071469, Escalada sport s.r.o., +420 257 315 964, praha.lidicka@hudy.cz
HUDYsport, Praha 6, Dejvická 43, 160 00, IČ: 07071469, Escalada sport s.r.o., +420 233 341 249, praha.dejvicka@hudy.cz
HUDYsport, Praha 7, Strossmayerovo nám. 10, 170 00, IČ: 07071469, Escalada sport s.r.o., +420 220 879 992, praha.strossmayerovo@hudy.cz
HUDYsport, Praha 9, Českomoravská 41, 190 00, IČ: 07071469, Escalada sport s.r.o., +420 284 818 521, praha.ceskomoravska@hudy.cz
HUDYsport, Strakonice, U Sv. Markéty 117, 386 01, IČ: 60091592, Martin Dupák, +420 383 321 558, strakonice@hudy.cz
HUDYsport, Tábor, Pražská 233, 390 01, IČ: 45057559, Marek Bláža, +420 724 721 760, tabor@hudy.cz
HUDYsport Czech s.r.o., Ústí nad Labem, Masarykova 3125, 400 01, IČ: 27329763, +420 475 209 625, usti@hudy.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 1605
HUDYsport, Vrchlabí, Sv. Čecha 166, 543 01, IČ: 06635431, punta s.r.o., +420 775 910 535, vrchlabi@hudy.cz
HUDYsport Moravia s.r.o., Zlín, Vodní 453, 760 01, IČ: 06250491, +420 602 700 012, zlin@hudy.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 1605

 

12. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

Spotřebitel má též právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

13. Zabezpečení dat

Společnost HUDYsport a.s. si velmi váží vaší důvěry a chrání vaše data před zneužitím!
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
Společnost HUDYsport a.s. je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a zkvalitnění nabízených služeb. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.
Jednou z priorit společnosti HUDYsport a.s. je dodržování zásad zabezpečení osobních údajů podle standardů nařízení EU 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Více o zásadách ochrany osobních údajů.

 

14. Ostatní ujednání

Spotřebitelem respektive kupujícím se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícho při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Údaje o obsahu závazku (smlouvy), které podnikatel sdělil spotřebiteli před uzavřením smlouvy, se nestávají obsahem smlouvy. 
Prodávající se zavázal dodržovat též etický kodex (kodex chování) – podrobnosti můžete nalézt zde: https://www.hudy.cz/eticky-kodex.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Tato služba se vztahuje pouze na území České a Slovenské republiky.

HUDYsport, a.s. nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným používáním v rozporu s dodacími, platebními podmínkami a reklamačním řádem.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 6. ledna 2023.

Příloha č. 1 -  VZOROVÉ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Prodávající:
HUDYsport, a.s., Bynovec 138, 405 02 Děčín, IČ: 27268560,+420 412 589 961, info@hudy.cz

Pobočka expedice:
Název a adresa příslušné pobočky expedice (kamenné prodejny HUDYsport) dle přiložených dokladů v zásilce.

Kupující:
Jméno a příjmení kupujícího
Adresa, telefon, email kupujícího
Číslo bankovního účtu kupujícího

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy
Oznamuji vám, že dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží.
 - číslo objednávky
 - kód a název zboží


Datum: 
...........................
podpis kupujícího