Projekt: Digitální podnik HUDYsport a.s.

Projekt "Digitální podnik HUDYsport a.s." jehož cílem je pořízení a implementace pokročilých nevýrobních digitálních technologií, software a hardware za účelem rozvoje, zefektivnění a optimalizace obchodní činnosti společnosti HUDYsport a.s..

Projekt: DIGITÁLNÍ PODNIK HUDYsport a.s.
 

Reg. č.: CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027482

Realizace: od 15. 09. 2021 do 31. 03. 2023

Cíl projektu: Projekt "Digitální podnik HUDYsport a.s." jehož cílem je pořízení a implementace pokročilých nevýrobních digitálních technologií, software a hardware za účelem rozvoje, zefektivnění a optimalizace obchodní činnosti společnosti HUDYsport a.s..

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logo OPPIK barevne