Prachem a sutí - výstup na Aconcaguu

Marek Disman