Souhlas se zpracováním osobních údajů (soutěž)

Potvrzením přihlašovacího formuláře tlačítkem „Odeslat“ dáváte svůj výslovný souhlas správci osobních údajů: HUDYsport a.s., sídlo: Bynovec 138, 405 02 Bynovec, IČO: 272 68 560, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem spisová značka B 1605 (dále jen Správce), aby zpracovával v souladu s platnou a účinnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů Vaše následující osobní údaje:

 • Fotografie

které jsme získali přímo od Vás k následujícím účelům Správce uskutečňovaným samotným Správcem nebo osobami jím pověřenými:

 • Zveřejnění a publikace na webu a sociálních sítích Správce

Zpracování osobních údajů je uskutečňováno Správcem a Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány žádnými dalšími zpracovateli.

Příležitostně mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny servisním organizacím správce, v rámci servisních prací, ale vždy v minimálním rozsahu daným účelem. Těmito příjemci jsou dodavatelé informačních systémů:

 • Společnost VSHosting s.r.o., IČO: 61505455, Sodomkova 1579/5, 102 00 Praha – Hostivař – provozovatel datacentra a poskytovatel IaaS služeb, zajišťující služby pro provoz e-shopu
 • Společnost Shop Store s.r.o., IČO: 284 99 379, Bucharova 1314/8, 158 00 Praha – Stodůlky – dodavatel aktuálního systému e-shopu
 • Společnost PeckaDesign, s.r.o., IČO: 262 66 644, Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno – dodavatel aktuálně vyvíjeného systému e-shopu

Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu trvání 6 měsíců od udělení souhlasu.

Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán, a to následujícím způsobem:

 • Zasláním odvolání na adresu sídla společnosti
 • Zasláním odvolání v e-mailové komunikaci na adresu gdpr@hudy.cz

Tímto potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Informačním memorandem o zpracování osobních údajů, že jsem mu zcela porozuměl/a, a že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a, že mám právo:

 1. vzít svůj souhlas kdykoli zpět;
 2. požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o mě Správce zpracovává;
 3. požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
 4. vyžádat si u Správce přístup k mým osobním údajům a tyto aktualizovat nebo opravit;
 5. požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů; a
 6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace ohledně naší politiky zpracovávání a ochrany osobních údajů najdete na následujícím odkazu: https://www.hudy.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Děkujeme