Základní vybavení pro práci na střechách

Za jakých podmínek je potřeba používat osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu z výšky? Zjednodušeně lze říci, že všude tam, kde nám hrozí propadnutí, sesutí nebo pád.

Základním předpokladem pro správné a bezpečné provádění prací na střechách je splnění kvalifikačních předpokladů, jako je: odbornost; platná zdravotní prohlídka; platné oprávnění pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou; vhodné OOPP s platnou revizní kontrolou = OOPP v bezpečném a funkčním stavu.

Z hlediska platné legislativy a metodiky jsou základními určujícími parametry:

  • Výška pracoviště = jistit se musíme od 1,5m (počítáno od země k chodidlům) nad bezpečnou plochou.
  • Vzdálenost pracoviště od hrany pádu = jistit se musíme, pokud jsme blíž hraně pádu jak 1,5m.
  • Sklon střechy = jistit se musíme, pokud je sklon střechy větší jak 25% od vodorovné roviny. 
  • Velikost otvorů nebo vzdálenost střešních latí = jistit se musíme, pokud je vzdálenost střešních latí více jak 25cm, nebo jestliže alespoň jeden půdorysný rozměr otvoru přesahuje 25cm.
  • Výška atiky = jistit se musíme, pokud výška atiky nedosahuje min. 1,1m

pracovní-set

Doporučené OOPP pro práci na střeše:

1x Celotělový postroj    Econ (EN361; EN358; EN813)
1x  Přilba Galeos Work (EN397)
1x  Řetízková smyčka       Daisy Chain Profi (EN354; EN795B)
1x Kotvící smyčka Open sling PA Work 150cm (EN354; EN795B)
1x Ocelová kotvící smyčka Lanyard Sara 120cm (EN354; EN795B)
6x Ocelová karabina   Steel O-KL-2T (EN362)
1x Polohovač a zachycovač pádu Roper (EN353-2; EN358)
1x Roper sling Lanyard I PA 25mm 15cm (EN354; EN795B)
1x Slaňovací brzda Descender (EN341/A)
1x  Statické lano    Static Rope 11mm 30m (EN1891)
1x Kotvící lanyard   Anchor Lanyard 15m (EN795B)

Pro Hudy sport a.s. vypracoval Mgr. Martin Riedl, DiS.