Souhlas se zpracováním osobních údajů (věrnostní program)

Potvrzením registračního formuláře tlačítkem „Registrovat se“ dáváte svůj výslovný souhlas správci osobních údajů: HUDYsport a.s., sídlo: Bynovec 138, 405 02 Bynovec, IČO: 272 68 560, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem spisová značka B 1605 (dále jen Správce), aby zpracovával v souladu s platnou a účinnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů Vaše následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Email (login)
 • Heslo
 • Telefon
 • Fakturační adresa
 • Doručovací adresa
 • Oblíbená aktivita

které jsme získali přímo od Vás k následujícím účelům Správce uskutečňovaným samotným Správcem nebo osobami jím pověřenými:

 • členství ve věrnostním programu Správce
 • marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit nabídku ohledně výrobků a služeb Vašim potřebám a zkvalitňování služeb;
 • Zpracování osobních údajů je uskutečňováno Správcem a Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány také následujícími příjemci:

Zpracovatelé:

 • Členové prodejní sítě „franchisanti“ – zajišťující obchodní aktivity v „kamenných“ prodejnách a sdílející se správcem společný informační systém

Dále mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány dalšími příjemci, za účelem služeb souvisejících s nákupem zboží ale vždy v rozsahu daným účelem. Těmito příjemci mohou být:

 • Společnost MAFRA, a.s., IČO: 45313351, Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 – provozovatel aplikace Portmonka, sloužící pro správu věrnostních a zákaznických karet

Příležitostně mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny servisním organizacím správce, v rámci servisních prací, ale vždy v minimálním rozsahu daným účelem. Těmito příjemci jsou dodavatelé informačních systémů:

 • Společnost VSHosting s.r.o., IČO: 61505455, Sodomkova 1579/5, 102 00 Praha – Hostivař – provozovatel datacentra a poskytovatel IaaS služeb, zajišťující služby pro provoz e-shopu
 • Společnost ASPone, s.r.o., IČO: 28274326, Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín – provozovatel datacentra a poskytovatel hostingových služeb, zajišťující hostování server ERP systému
 • Společnost Shop Store s.r.o., IČO: 284 99 379, Bucharova 1314/8, 158 00 Praha – Stodůlky – dodavatel aktuálního systému e-shopu
 • Společnost PeckaDesign, s.r.o., IČO: 262 66 644, Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno – dodavatel aktuálně vyvíjeného systému e-shopu
 • Společnost An systems s.r.o., IČO: 268 10 107, Lesní 2330, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm – dodavatel ERP systému

Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu trvání 20 let od udělení souhlasu.   

Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán, a to následujícím způsobem:

 • Zasláním odvolání na adresu sídla společnosti
 • Zasláním odvolání v e-mailové komunikaci na adresu gdpr@hudy.cz

Tímto potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Informačním memorandem o zpracování osobních údajů, že jsem mu zcela porozuměl/a, a že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a, že mám právo:

 1. vzít svůj souhlas kdykoli zpět;
 2. požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o mě Správce zpracovává;
 3. požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
 4. vyžádat si u Správce přístup k mým osobním údajům a tyto aktualizovat nebo opravit;
 5. požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů; a
 6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace ohledně naší politiky zpracovávání a ochrany osobních údajů najdete na následujícím odkazu: https://www.hudy.cz/ochrana-osobnich-udaju .

Děkujeme.